PSL utbildningar i fransförlängning är certifierade av SHSF.

Alla elever och deras modell är försäkrad under utbildningstiden.

SHSF yrkesförbund har som vision att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, att lyfta och hjälpa Fransstylister, att verka för att utveckla och höja medlemmarnas kompetens och yrkesskicklighet, att verka för ett seriöst och kompetent yrkesutövande med ansvarskänsla. Fokus skall ligga på etik, kvalitet samt kundens säkerhet och trygghet.

www.s-hsf.se

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.