Vill du vara med i vår undersökning av ögonfransstylisters arbetsmiljö och hälsa?

Vi har lagt märke till att en del ögonfransstylister har luftvägsbesvär och/eller hudbesvär. Nu vill vi undersöka hur vanligt det är med sådana besvär och om de kan kopplas till ögonfransstylisters arbetsmiljö.

Studien genomförs vid Karolinska Institutet. Resultaten kommer bl.a. att redovisas i en vetenskaplig publikation. Du får enkäten eftersom du enligt våra uppgifter arbetar som ögonfransstylist.

För mer information och för att besvara frågorna, klicka på länken:

http://fq6672.customervoice360.com/uc/project_manager/33dd/?code=15da94ade34b6914

Vi som är ansvariga för studien arbetar på Karolinska Institutet och
Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns sjukvårdsområde:

Sara Gunnare, med dr (luftvägsexponering), sara.gunnare@ki.se
Helen Wahlquist, med dr (hudexponering), 08-123 37231, helen.wahlquist@sll.se

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.