Vill du vara med i vår undersökning av ögonfransstylisters arbetsmiljö och hälsa? Vi har lagt märke till att en del ögonfransstylister har luftvägsbesvär och/eller hudbesvär. Nu vill vi undersöka hur vanligt det är med sådana besvär och om de kan kopplas till ögonfransstylisters arbetsmiljö. Studien genomförs vid Karolinska Institutet. Resultaten kommer bl.a. att redovisas i […]

Read More